Κατασκευές PalMetall

Αναλαμβάνουμε: Αλουμίνια – Ανοδίωση Αλουμινίου – Διάφορες Κατασκευές σιδήρου – Inox Κατασκευές – Κάγκελα Inox – Κάγκελα σιδήρου – Πατάρια – Περίφραξη – Πόρτες Εξωτερικές-Συρώμενες-Ανοιγώμενη – Σκάλες – Στέγαστρα